flesje van suikerriet

Een plantaardig flesje van
suikerriet

Lees over
het Actimel-flesje
vragen en antwoorden

Prangende vragen?

Stel je vraag

Disclaimer

Voor de duidelijkheid

Algemene voorwaarden

Toegang tot en gebruik van de Danone website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor de alle sites van Danone Nederland B.V. Door contact the leggen en te behouden met de Danone website gaat u akkoord met deze voorwaarden. Danone Nederland B.V. kan op elk tijdstip deze algemene voorwaarden herzien door ze te actualiseren. Bezoek daarom regelmatig deze pagina om u op de hoogte te stellen van deze herzieningen.

Beelden van mensen en getekende figuren die op de site getoond worden, zijn ofwel eigendom van Danone Nederland B.V. ofwel worden gebruikt met toestemming van derden aan Danone Nederland B.V. Het gebruik van deze beelden door derden is verboden, tenzij het specifiek toegestaan wordt door deze algemene voorwaarden of door specifieke toestemming die elders op de site gegeven wordt. Elk ongeoorloofd gebruik van de beelden kan een schending zijn van de wetten op auteursrecht, handelsmerk, privacy en openbaarheid, alsook van communicatiereglementen en – wetten.De Danone website en alle hierop getoonde informatie, beelden, merken, logo’s, iconen, diensten en producten met betrekking tot Danone Nederland B.V. (gezamenlijk hierna te noemen: ‘de Informatie’) worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van Danone website bekende gegevens. Danone Nederland B.V. doet er alles aan om accurate en actuele informatie op de site te verschaffen. Danone Nederland B.V. kan dit niet garanderen, en aanvaardt geen wettelijke aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch de vraag of de Informatie geschikt is voor bepaald doel. Danone Nederland B.V. of zijn licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie in enigerlei vorm te verspreiden of te verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van en surfen op de site gebeurt op eigen risico. Danone Nederland B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen met en gebruiken van de Danone website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de Danone website. Danone Nederland B.V. kan verder niet garanderen dat de Danone website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Danone Nederland B.V. is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de schade die virussen kunnen veroorzaken aan uw computeruitrusting of andere eigendommen en die te wijten is aan uw toegang tot, gebruik van of surfen op de site of aan het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, beelden en video- of audiomateriaal van de site.

Danone Nederland B.V. behoudt zich te allen tijde aan het recht voor om de Danone website te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel op te heffen.

Links

De Danone website bevat links en verwijzigen naar andere websites. Voor de inhoud van deze websites kan Danone Nederland B.V. geen verantwoordelijkheid dragen.

Privacybescherming

Door persoonlijke gegevens op de Danone website in te voeren en door gebruik te maken van de automatische vraag-en-antwoordmogelijkheid gaat u ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases. Danone Nederland B.V. respecteert de algemene privacyregels en zal ervoor zorgen dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de databases van Danone Nederland B.V. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd. De Danone website zal de door u aangeleverde persoonlijke gegevens alleen ter beschikking stellen aan Danone Nederland B.V en niet aan andere bedrijven. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over de Danone website en zijn bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld. Om Danone Nederland B.V in staat te stellen de Danone website op uw persoonlijke voorkeuren toe te splitsen, maakt de Danone website gebruik van zogenaamde cookies, kleine stukjes informatie die op de harde schijf achterblijven.

Elk bericht of materiaal dat u naar de site verzendt via e-mail of op een andere manier, met inbegrip van gegevens, vragen, commentaar, suggesties, kritiek en dergelijke, zal als zodanig behandeld worden, dat wil zeggen: niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrecht. Alles wat u doorgeeft of verzendt, wordt eigendom van Danone Nederland B.V. en mag gebruikt worden voor elk doen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot reproductie, bekendmaking, overdracht, publicatie, uitzending en verzending, Bovendien staat het Danone Nederland B.V. vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken uit elk bericht dat u naar de site zendt voor elk willekeurig doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten die gebruik maken van dergelijke informatie. Wanneer u foto’s verschaft, geeft u Danone Nederland B.V. impliciet de toestemming om deze beelden te reproduceren en te gebruiken in associatie met de handelsmerken van Danone Nederland B.V.

Toepasselijk recht

De Nederlandse wetgeving ten aanzien van de privacybescherming is van toepassing. Ook overigens is Nederlands recht van toepassing op de Danone website.

De inhoud van de teksten op deze site zijn vaak een simplificatie van de wetenschap. Bekijk de volledige informatie over alle studies naar Actimel op: http://www.studies.danone.com/.
Dagelijks gebruik van Actimel past binnen een verantwoord voedingspatroon en een gezonde levensstijl.

Copyright © Danone Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.